Missie en visie

Missie
De Stroom wil personen met een beperking en hun netwerk ondersteunen in hun vraag om te participeren aan het vrijetijdsleven*. De Stroom wil een activator en inspirator zijn naar de samenleving zodat personen met een beperking kansen krijgen om hun plaats te vinden in het vrijetijdsleven. Gelijkwaardigheid en verbondenheid staan centraal in onze werking. 

  • vrijetijdsleven: zowel het gespecialiseerde als het reguliere vrijetijdsleven.


Visie
We geloven:

  • In een wereld waarbij iedereen gelijke kansen krijgt tot (vrijetijds) participatie
  • Dat elkaar inspireren en verbondenheid een extra troef zijn om (via vrije tijd) bij te dragen tot de levenskwaliteit van personen met een beperking
  • In een wereld waarin mensen met en zonder beperking elkaar activeren om op een gelijkwaardige manier te kunnen participeren aan de samenleving en zodoende de levenskwaliteit van éénieder, elkeen te optimaliseren.
  • In een wereld waar iedere persoon met en zonder beperking de ruimte heeft om zijn leven naar eigen wensen en noden in te vullen via participatie/activatie…om zo de levenskwaliteit te verhogen.
  • In een samenleving waar mensen met een beperking gelijkwaardig kunnen participeren aan het het maatschappelijke leven.
  • Dat personen met een beperking de kracht hebben om hun eigen leven in handen te nemen.

We zien onszelf als:

  • Een netwerkorganisatie.
  • Als een inspirator in een diverse samenleving zodat personen met een beperking maximaal kunnen participeren aan het maatschappelijk gebeuren.