Doelgroep

Voor iedereen met nood aan ondersteuning in de vrije tijd!
De Stroom biedt een ruim vrijetijdsaanbod aan voor mensen met een (vermoeden van) beperking voor alle leeftijden. Er zijn specifieke activiteiten voorzien voor zowel kinderen, jongeren als volwassenen. Daarnaast gaat er ook speciale aandacht naar persoonlijke vrijetijdsvragen. We vinden het belangrijk dat ook personen met een beperking de regie van hun eigen (vrijetijds)leven in handen kunnen nemen.

Kinderen
We ondersteunen stedelijke inclusieve speelpleinwerkingen, zowel klein- als grootschalig. Daarnaast is er ook een eigen speelpleinwerking Fladder met extra aandacht voor kinderen met een beperking en kinderen met een hogere nood aan structuur en/of ondersteuning.

Jongeren
Jongeren worden gestimuleerd om hun vrijetijdsaanbod zelf in handen te nemen. Ook mensen met autisme en normale begaafdheid krijgen veel inspraak.

Volwassenen
Zowel mensen met een fysieke, auditieve of visuele beperking als mensen met een mentale beperking zijn van harte welkom.  Deze laatste groep is meestal het talrijkst aanwezig.

Thuiswonenden en personen die zelfstandig wonen krijgen steeds voorrang op onze activiteiten.