Wie zijn de medewerkers van De Stroom?

  • Liesbeth Verplancke (Intake, individuele vrijetijdstrajecten, spellenavond) - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Lieselot Vandierendonck (Coördinator) - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Marlies Vandaele (Reizen) - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Silke Delatter (Reizen, volwassenwerking) - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Trish Berten (Jeugdwerk) - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

De Stroom wordt aangestuurd door een Raad van Bestuur (voorzitter: Toon Coorevits) en een Algemene Vergadering. Voor meer informatie over onze werking, contacteer Lieselot Vandierendonck.