De Warande vzw
staat in voor het uitbaten van het jeugdcentrum De Warande.

Dit houdt het beheer in van het open speeldomein, ontwikkelen van expertise rond vrije tijd voor kinderen en jongeren, organiseren van de inclusieve speelpleinwerking Wasper, uitbaten van het jeugdverblijfcentrum, faciliteren van Samentuin De Groenter en ondersteuning bieden aan het lokale verenigingsleven van Heule-Watermolen.

MEER INFORMATIE
vzw De Warande Kortrijk
Heirweg 132, 8500 Kortrijk
Tel.: +32 (0)56 27 73 70
De Warande Kortrijk