Vrijwilligers
nemen binnen De Stroom een belangrijke taak op zich.

Zij staan in voor ondermeer volgende opdrachten :

 • Het begeleiden en ondersteunen van vrijetijdsactiviteiten.
  (speelpleinwerking, mediaclub, tentoon, vakantie-uitstappen,…)
 • Het uitbaten van de ontmoetingsruimte.
 • Het begeleiden en ondersteunen van reizen(groepsreizen / reizen op maat)
 • Het ondersteunen van individuen in het kader van bemiddeling.
 • Administratieve ondersteuning.
 • Logistieke ondersteuning.

Vanuit dit standpunt organiseren wij elk jaar verscheidene aangepaste en specifieke vormingsmomenten voor vrijwilligers.

Thema's kunnen varieren van:

 • Uitleg over werken met mensen met autisme.
 • Tips en tricks in het omgaan met mensen met een beperking.
 • Een E.H.B.O.-cursus voor reisbegeleiders.